Chọn trang

Đọc bản vẽ

Bóc khối lượng

Quantity Takeoff

Muộn nhất

Quantity Surveying QS

Tình huống Hồ sơ mời thầu (HSMT)

"Trường hợp hồ sơ mời thầu (HSMT) yêu cầu nhà thầu có 3 hợp đồng tương tự nhưng trong HSDT nhà thầu không cung cấp hợp đồng, hoặc có cung cấp hợp đồng nhưng thiếu, hoặc không theo yêu cầu của HSMT thì sau khi mở thầu nhà thầu có thể tự bổ sung được [...]

  • Góc tư vấn

KHÓA HỌC ƯỚC MƠ

Hỗ trợ mua phần mềm

Ms Thu An: 0985 099 938

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 1900 0147

Follow Us