Blog page

 

 

 

 

 

 

4

Khai giảng lớp Đọc bản vẽ chuyên sâu tại Hà Nội và Hồ Chí Minh

Công ty Giá Xây Dựng liên tục khai giảng các khóa học Đọc bản vẽ và bóc khối lượng hàng tuần. Nội dung lớp học: + Các khái niệm đơn giản, hướng dẫn Đọc bản vẽ + Đo bóc khối lượng công trình dân dụng phần móng + Đo bóc khối lượng công trình dân […]

Read more