Select Page

Chưa làm biên bản nghiệm thu nhưng muốn thanh toán thì ghi mục căn cứ xác định thế nào

Chưa làm biên bản nghiệm thu nhưng muốn thanh toán thì ghi mục căn cứ xác định thế nào

Chưa làm biên bản nghiệm thu nhưng muốn thanh toán thì ghi mục căn cứ xác định thế nào ?

Gói thầu của tôi, phần xây dựng do điều kiện có khó khăn riêng nên chưa kịp làm các biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn. Trường hợp đề nghị thanh toán chưa làm được biên bản nghiệm thu nhưng muốn thanh toán thì ghi mục Căn cứ xác định: Biên bản nghiệm thu số ….. ngày… tháng… năm.… của PL03a như thế nào?

 

Cần khẳng định chưa nghiệm thu mà đã thanh toán là làm sai với quy định. Nhưng trong một số trường hợp, do sự phức tạp phát sinh từ thực tế do con người, do thời gian, do kế hoạch vốn năm trước, năm sau… do đó sẽ xảy ra tình huống chưa nghiệm thu nhưng phải thanh toán, chuyển tiền. Trường hợp này khi nộp PL3a không cần kèm theo gì để chứng minh chỉ cần ghi số ngày tháng năm của Biên bản nghiệm thu giai đoạn đó. Vì thế có thể “bịa”. Nhưng nhớ “bịa” có cơ sở và phù hợp tiến độ, vì Thông tư số 19 có quy định: các hồ sơ được nộp trước đó (trước khi quyết toán vốn đầu tư) phải khớp nhau.

About The Author

Thái Anh Nguyễn

Kỹ sư Công ty CP Giá Xây Dựng

KHÓA HỌC ƯỚC MƠ

Hỗ trợ mua phần mềm

Ms Thu An: 0985 099 938

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 1900 0147

Follow Us

>