Select Page

Chia sẻ biện pháp thi công cầu

Chia sẻ biện pháp thi công cầu

Mình làm bên nhà thầu thi công cầu, sau hơn hai năm công tác tham gia một số công trình. Nay up lên chia sẻ với anh em, đặc biệt anh em mới ra trường. Các bạn tham gia góp ý nhé.
– Cái cầu vòm bản bê tông:
http://www.mediafire.com/file/2n2mznjzamn/2.bmp
http://www.mediafire.com/?2ygkdtezxyz

– Cầu BTCT-DƯL:
http://www.mediafire.com/?lic3q5jioo2ccc6

– Bản vẽ 3D về cầu:
http://www.mediafire.com/file/zm2mzugtiye/3D-12.rar
http://www.mediafire.com/download/gwm3lmtqj5j/3D-mo+tru-qtc-CL.rar
http://www.mediafire.com/file/znfnzmmjjam/3D-p10-cong son.rar
http://www.mediafire.com/file/yyt2mzamzmi/3D-T_I_SupT.rar
http://www.mediafire.com/file/mbeyzomzk3z/3D-solid.rar
http://www.mediafire.com/download/ohyyxz4y4md/3D-p10-cong+son-qtc1096.rar

Cầu đúc hẫng nhé.
http://www.mediafire.com/file/xzztxzxyzuj/TRUT9-PU-pic1.rar
http://www.mediafire.com/file/yu04iizykyg/XD-PU.rar
http://www.mediafire.com/file/jtvuglnjzfg/DOITRONG-QTC-10-10-09.rar
http://www.mediafire.com/download/j5zb3tmme5h/PU-PA+THU+TAI-K0-tren+cao-full_1096.rar
http://www.mediafire.com/file/nhrjzo2wqkz/PU.rar
http://www.mediafire.com/download/my5wqqjgmov/qtc-+K18_1096-nhap+an+toan.rar
http://www.mediafire.com/file/jtvuglnjzfg/DOITRONG-QTC-10-10-09.rar

Cái này mình thường dùng trong công việc lập biện pháp.
http://www.mediafire.com/file/gqjodizyqww/FONT-CAD.exe
http://www.mediafire.com/file/mzzdwtyaijm/FULL.V15.LSP

Thêm mấy cái công trình tạm, phụ trợ trong thi công:

http://www.mediafire.com/download/myzgzlgonan/be+duc-qtc.rar
http://www.mediafire.com/download/yj2ozonyzty/duong+nuoc-Cl-29-10-09.rar
http://www.mediafire.com/file/hgxozy0ignn/MT-CL-qtc-8-11-09.rar
http://www.mediafire.com/file/ozymytztgnz/TRUTAM-CL-QTC1096.rar
http://www.mediafire.com/file/mcmzzmyjwmz/VK-18m-I-qtc1096.rar
http://www.mediafire.com/file/gmmjzy5j4j4/qtc1096-pa3.rar

Mấy cái thuyết minh và công nghệ – Bảng tính kiểm toán thi công.:D
http://www.mediafire.com/download/fiw2yfzymim/CN+dam+do+tai+cho-KT-qtc1096-bao+cao.pdf
http://www.mediafire.com/file/jd2mimeyxzm/HDSDXD-HL.rar
http://www.mediafire.com/file/yey0nxi2jwm/KCN-QTC-DAP.rar
http://www.mediafire.com/file/y0zny5zmgm2/PU-TM.rar
http://www.mediafire.com/download/yiyj0m3zrym/BE+CANG+-qtc-DO+DUA2-29-05-08.pdf
http://www.mediafire.com/file/nmnzzx3oq1m/CALCULATION-3A-25-05-09-qtc-PA2.pdf
http://www.mediafire.com/download/jt55nultozm/Duong+nuoc+Coc+Leu+-+P.An+day+cap+30-10-09.pdf
http://www.mediafire.com/download/ynz1wjw35yq/Linh+Nam-12-12-07-qtc.pdf
http://www.mediafire.com/file/4gqqm3nlo2j/PU-26-02-09-giang-qtc.pdf
http://www.mediafire.com/file/mfzynzgmtl2/PU-26-02-09-tru-qtc.pdf
http://www.mediafire.com/download/o3uegymdmdz/Tinh+da+giao+tai+choKT+-qtc.pdf
http://www.mediafire.com/download/zm3ynmtmorq/Tinh+da+giao+tai+choKT+-tru-qtc.pdf
http://www.mediafire.com/download/mr3zimeln0d/Tinh+XDPU-1.25-qtc.pdf
http://www.mediafire.com/download/0yztmgw2umm/TinhCau+Tam-qtc-16-3-08.pdf
http://www.mediafire.com/file/my2yx4jmlrt/TinhKT25VT30-11-qtc.pdf

About The Author

Thái Anh Nguyễn

Kỹ sư Công ty CP Giá Xây Dựng

 • Avatar beo viết:

  Đúng cái mình đang tìm kiếm. Cảm ơn bạn đã chia sẻ.

 • KHÓA HỌC ƯỚC MƠ

  Hỗ trợ mua phần mềm

  Ms Thu An: 0985 099 938

  Hỗ trợ khách hàng

  Hotline: 1900 0147

  Follow Us

  >