Video hướng dẫn sử dụng phần mềm Đấu thầu GXD 2016

Phần mềm Đấu thầu GXD 2016 là phần mềm chuyên nghiệp hỗ trợ coogn việc làm hồ sơ thầu nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Khóa mềm Đấu thầu GXD 400.000 đồng dùng 1 máy, 1 năm

Khóa cứng Đấu thầu GXD  tích hợp Dự toán dùng trên nhiều máy, sử dụng mãi mãi, 3.000.000 đồng

Liên hệ sử dụng phần mềm

Ms Thanh Liệu 0964 813 416

Email: Tranlieugxd@gmail.com

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: