Select Page

Làm hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh quyết toán, hoàn công thì cần biết những nghị định, thông tư gì?

Làm hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh quyết toán, hoàn công thì cần biết những nghị định, thông tư gì?

Lightbulb Làm hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh quyết toán, hoàn công thì cần biết những nghị định, thông tư gì?

Làm hồ sơ chất lượng, khối lượng, thanh quyết toán, hoàn công thì cần biết những nghị định, thông tư gì?

I. LÀM HỒ SƠ CHẤT LƯỢNG, HOÀN CÔNG, KHỐI LƯỢNG– Luật Xây dựng số 50
– 
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
– Do chưa có Thông tư hướng dẫn Nghị định số 46 nên theo văn bản số 3462 của Bộ Xây dựng, vẫn tạm dùng các thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP với những nội dung không trái với Luật Xây dựng số 50 và Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

II. KHỐI LƯỢNG, THANH QUYẾT TOÁN

– Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (có các nội dung quy định về thanh quyết toán)
– Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Khi chưa có Thông tư mới hướng dẫn, hiện tại vẫn dùng:
– Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn Ngân sách Nhà nước
– Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/2/2011của Bộ Tài chính về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước
– Thông tư 28/2012/TT-BTC ngày 24/02/2012 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách xã, phường, thị trấn
– Quyết định số 282/QĐ-KBNN

Còn tiếp tục cập nhật…

About The Author

Thái Anh Nguyễn

Kỹ sư Công ty CP Giá Xây Dựng

KHÓA HỌC ƯỚC MƠ

Hỗ trợ mua phần mềm

Ms Thu An: 0985 099 938

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 1900 0147

Follow Us

>