Hướng dẫn xác định ĐMTL chi phí chung theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD

Xin kính chào các anh chị, bạn bè đồng nghiệp, đặc biệt các quý khách hàng của GXD JSC.

Chia sẻ với quý vị và các bạn cách xác định ĐMTL chi phí chung nhanh nhất, đơn giản nhất theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

Phần mềm GXD không chỉ là công cụ, mà là giải pháp giúp các bạn làm việc hiệu quả nhất.
Thân ái và quyết thắng!
Ghi chú: Phiên bản Dự toán GXD 10.2 các quý khách đang cài hiện chưa cập nhật Template như ví dụ đính kèm, vậy ví dụ trên để tham khảo trước. Thông tư 06/2016/TT-BXD có hiệu lực ngày 1/5/2016 vậy GXD JSC sẽ có thông báo cập nhật hoàn toàn miễn phí trước ngày Thông tư có hiệu lực. Trân trọng!

Huong dan xac dinh DMTL chi phi chung theo Thong tu so 06_2016_TT-BXD

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: