Học thuộc khái niệm, định nghĩa dù rất chán nhưng sẽ rất chắc chắn về kiến thức bạn ạ!

Dự toán xây dựng gồm: Dự toán xây dựng công trình và Dự toán gói thầu xây dựng.

Dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng công trình được xác định ở giai đoạn thực hiện dự án phù hợp với thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và các yêu cầu công việc phải thực hiện của công trình.

Dự toán gói thầu xây dựng (là toàn bộ chi phí được) xác định theo từng gói thầu, phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự toán xây dựng công trình đã được phê duyệt và được thực hiện trước khi tổ chức lựa chọn nhà thầu xây dựng. (hiểu nôm na: ở trên dự toán xây dựng công trình là toàn bộ chi phí cần thiết để xây dựng công trình, giả sử công trình đó chia ra làm nhiều gói thầu để thực hiện, toàn bộ chí phí để thực hiện 1 gói thầu nào đó gọi là dự toán gói thầu).

Dự toán gói thầu xây dựng gồm: 1) dự toán gói thầu thi công xây dựng; 2) dự toán gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị lắp đặt vào công trình; 3) dự toán gói thầu tư vấn đầu tư xây dựng và 4) dự toán gói thầu hỗn hợp. (nhớ con số 4 bạn nhé).

Phần mềm Dự toán GXD có lệnh số 6 là để xác định dự toán gói thầu xây dựng theo hướng dẫn của Thông tư số 06/2016/TT-BXD.

Câu hỏi 1: Theo quy định hiện hành dự án được chia làm mấy giai đoạn? Là những giai đoạn nào? Dự toán được lập ở giai đoạn nào?

Câu hỏi 2: Khi lập dự toán, chủ đầu tư có thể yêu cầu tư vấn sắp xếp các công việc thuộc cùng 1 gói thầu nằm gần nhau trong quyển dự toán (thay vì theo trình tự thi công) để tiện lợi cho công việc khi hình thành dự toán gói thầu có được không?

Câu hỏi 3: Ơ thế học tốt các bài học này em có thể xin việc vào đâu?
Trả lời luôn: Lập tốt dự toán theo các bài học này có thể xin việc vào:

  • Công ty Tư vấn thiết kế (lập dự toán thuộc công tác thiết kế)
  • Các Chủ đầu tư, Ban QLDA cần hiểu về dự toán để kiểm soát, giao tiếp với Tư vấn, Nhà thầu, Cơ quan thanh tra, kiểm tra
  • Các Bộ, Ngành, UBND, Sở – bộ phận liên quan đến đầu tư xây dựng
  • Thanh tra, kiểm toán
  • Nhà thầu thi công xây dựng
  • .v.v.

Liên hệ đăng ký học: Ms Thanh Liệu 0964 813 416

Email: Tranlieu@gxd.vn