Select Page

Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng, áp mã định mức đơn giá cho kết cấu móng băng với Dự toán GXD

Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng, áp mã định mức đơn giá cho kết cấu móng băng với Dự toán GXD

Đăng ký tham dự lớp Đo bóc khối lượng và lập dự toán Giá xây dựng, liên hệ trực tiếp qua Thanh Liệu 0964 813 416, email: Tranlieugxd@gmail.com

 

About The Author

  • hùng viết:

    cho mình xin file

  • >