Select Page

Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng, áp mã định mức đơn giá cho kết cấu móng băng với Dự toán GXD

Đọc bản vẽ, bóc tách khối lượng, áp mã định mức đơn giá cho kết cấu móng băng với Dự toán GXD

Đăng ký tham dự lớp Đo bóc khối lượng và lập dự toán Giá xây dựng, liên hệ trực tiếp qua Thanh Liệu 0964 813 416, email: Tranlieugxd@gmail.com

 

About The Author

2 Comments

  1. hùng

    cho mình xin file

    Reply

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *