Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT)

Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu (HSDT)

Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu

Nếu trên phần mềm ĐẤU THẦU GXD ngoài việc giúp BMT lập được HSMT còn tạo ra được các mẫu báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định thì được bao nhiêu Like anh chị em nhỉ?

Còn chần chừ gì mà không đặt mua phần mềm Đấu thầu GXD.

Liên hệ Ms Thanh Liệu 0964 813 416 để được tư vấn.

TT 23_2015_TT_BKH-T l-p Báo cáo -ánh giá

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: