Select Page

File thầu + công trình dân dụng cả dự toán và bản vẽ

File thầu + công trình dân dụng cả dự toán và bản vẽ

File thầu + công trình dân dụng cả dự toán và bản vẽ theo link sau:
http://www.4shared.com/file/RVib6kFN/HOANG_GIANG_PHU_TRO.html
http://www.4shared.com/file/7IEPrmj9/CONG_SO_THANG_LONG_THAU.html

Thêm mấy file sau để anh/em tham khảo:
http://www.4shared.com/file/0bred-Vz/DUONG_CAU_BT.html
http://www.4shared.com/file/RBZLPwiJ/BPTC_-_MD_-_BTXM.html
http://www.4shared.com/file/oMcdBQVF/Hoang_Son.html

Đăng ký sử dụng phần mềm Đấu thầu GXD

Liên hệ: Ms Thanh Liệu 0964 813 416

Email: Tranlieugxd@gmail.com

 

About The Author

>