Bóc tách tiên lượng trạm BTS

Speaker Bóc tách tiên lượng trạm BTS

Hiện nay việc xây dựng, lắp đặt các mạng viễn thông đang triển khai rất nhiều. Và nhiệm vụ đầu tiên của cánh dự toán mình là phải bóc tiên lượng vật tư xuất kho, và tiên lượng để làm dự toán. Dây là file bóc tách tiên lượng mà mình sưu tầm được, hy vọng nó sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn trong công việc.

Tien luong trạm BTS

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: