Select Page

AutoCAD & Dự toán GXD – vẽ thiết kế, đọc bản vẽ, bóc khối lượng cho người mới bắt đầu – Bài 5

AutoCAD & Dự toán GXD – vẽ thiết kế, đọc bản vẽ, bóc khối lượng cho người mới bắt đầu – Bài 5

Bài giảng hướng dẫn bạn các nội dung:
– Tìm hiểu về kích thước trong bản vẽ (rất quan trọng trong đo bóc khối lượng, lập dự toán)
– Đặt thông số ghi kích thước của bản vẽ AutoCad.
– Lệnh DLI vẽ kích thước ngang và thẳng đứng

About The Author

>