Select Page

AutoCAD & Dự toán GXD – vẽ thiết kế, đọc bản vẽ, bóc khối lượng cho người mới bắt đầu – Bài 3

AutoCAD & Dự toán GXD – vẽ thiết kế, đọc bản vẽ, bóc khối lượng cho người mới bắt đầu – Bài 3

Bài giảng này sẽ hướng dẫn bạn vẽ mặt cắt móng băng (bài tiếp):
– Ôn lại lệnh L, O, E
– Sơ bộ về bắt điểm khi dùng lệnh L
– Lệnh F — fillet, bo tròn

 

About The Author

>