Select Page

AutoCAD & Dự toán GXD – vẽ thiết kế, đọc bản vẽ, bóc khối lượng cho người mới bắt đầu – Bài 3

AutoCAD & Dự toán GXD – vẽ thiết kế, đọc bản vẽ, bóc khối lượng cho người mới bắt đầu – Bài 3

Bài giảng này sẽ hướng dẫn bạn vẽ mặt cắt móng băng (bài tiếp):
– Ôn lại lệnh L, O, E
– Sơ bộ về bắt điểm khi dùng lệnh L
– Lệnh F — fillet, bo tròn

 

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ mua phần mềm

Ms Thanh Liệu: 0964 813 416

Đăng ký học

Ms Thanh Liệu: 0964 813 416

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 1900 0147