Select Page

Các mẫu dự toán công trình

Các mẫu dự toán công trình

Gửi tặng bạn đọc các mẫu dự toán cần dùng trong công việc.

http://www.giaxaydung.vn/diendan/f463/

Đăng ký tham gia lớp Đo bóc khối lượng và lập dự toán tại Công ty Giá Xây Dựng.

Mời liên hệ: Ms Thanh Liệu 0964 813 416

Email: Tranlieugxd@gmail.com

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ mua phần mềm

Ms Thanh Liệu: 0964 813 416

Đăng ký học

Ms Thanh Liệu: 0964 813 416

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 1900 0147