Các mẫu dự toán công trình

Gửi tặng bạn đọc các mẫu dự toán cần dùng trong công việc.

http://www.giaxaydung.vn/diendan/f463/

Đăng ký tham gia lớp Đo bóc khối lượng và lập dự toán tại Công ty Giá Xây Dựng.

Mời liên hệ: Ms Thanh Liệu 0964 813 416

Email: Tranlieugxd@gmail.com

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: