Select Page

Các mẫu dự toán công trình

Các mẫu dự toán công trình

Gửi tặng bạn đọc các mẫu dự toán cần dùng trong công việc.

http://www.giaxaydung.vn/diendan/f463/

Đăng ký tham gia lớp Đo bóc khối lượng và lập dự toán tại Công ty Giá Xây Dựng.

Mời liên hệ: Ms Thanh Liệu 0964 813 416

Email: Tranlieugxd@gmail.com

About The Author

>