Video 2 – Lập dự toán theo đơn giá địa phương bù HỆ SỐ!

Video 2 – Lập dự toán theo đơn giá địa phương bù HỆ SỐ!
—————————————————————————–
Tiếp nối Video 1 – Lập dự toán theo đơn giá địa phương bù Trực tiếp, xin gửi anh/chị video số 2 – lập dự toán theo pp Bù Hệ Số điều chỉnh cho nhân công và máy thi công.
File quy trình các bước và file HD thực hành đính kèm ở dưới, anh/chị tải xuống vừa xem video vừa thực hành!

DutoanGXDOnline_ThucHanh09

GXD 10. CÁC BƯỚC LẬP DỰ TOÁN TRÊN PHẦN MỀM THEO PP 2

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: