Select Page

Tiện ích Lưu đơn giá, Tra giá vật tư tự động – Phần mềm Đấu thầu GXD 2016

Tiện ích Lưu đơn giá, Tra giá vật tư tự động – Phần mềm Đấu thầu GXD 2016

Tiện ích Lưu đơn giá, Tra giá vật tư tự động – Phần mềm Đấu thầu GXD 2016 – Phần mềm Dự toán GXD 10.
Đăng ký sử dụng phần mềm: Đăng ký mua phần mềm tại đây

Liên hệ để tư vấn: Ms Thanh Liệu: 0964 813 416

Email: Tranlieu@gxd.vn

11882902_958110024252975_3036190846636867525_o

About The Author

>