Select Page

Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư về đào tạo và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

11952747_958202320910412_2846238723003988685_o

Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư về đào tạo, bồi dưỡng và sát hạch cấp chứng chỉ đấu thầu.
Về Đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề Đấu thầu thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT và có 2 mốc chú ý:

+ 1/1/2017 bắt đầu tổ chức thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đấu thầu.
+ 1/1/2018 các cá nhân thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, tư vấn đấu thầu, ban QLDA chuyên nghiệp, đơn vị mua sắm tập trung khi tham gia hoạt động đấu thầu bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề đấu thầu viagra parapharmacie.

Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT có hiệu lực từ 1/7/2016.

————————————
Cấp chứng chỉ Đấu thầu cơ bản:
+ Chứng chỉ đào tạo Đấu thầu cơ bản đối với Lựa chọn nhà thầu
+ Chứng chỉ đào tạo Đấu thầu cơ bản đối với Lựa chọn nhà đầu tư
Cấp chứng chỉ Hành nghề hoạt động đấu thầu.
+ Chứng chỉ hoạt động đấu thầu tư vấn
+ Chứng chỉ hoạt động đấu thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, Phi tư vấn

Liên hệ tư vấn: Ms.Thanh Mai 0964 813 416

Công ty Cổ phần Giá Xây Dựng
Địa chỉ: Số 2A, Ngõ 55 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội
Email:Tranlieu@gxd.vn

About The Author

>