Thống kê, tính tiên lượng cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép với Dự toán GXD – bài 2

Gửi tới bạn đọc video hướng dẫn Thống kê, tính tiên lượng cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép sử dụng phần mềm Dự toán GXD.

Kích vào đây để đăng ký học

Chúc bạn gặt hái được nhiều kiến thức.

 

Phương Anh Vũ
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: