Tập 3 Tuyển tập các bài tập thực hành Dự toán GXD

Để đăng ký tham gia khóa học đo bóc khối lượng và lập dự toán bạn liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh Liệu 0964 813 416 để được tư vấn.

Lớp Đo bóc khối lượng và lập dự toán khai giảng thứ 2 hàng tuần tại Hà Nội và tại Hồ Chí Minh ( 1 tháng có 1 lớp).

Khi tham gia khóa học, bạn được tặng phần mềm bản quyền Dự toán GXD dùng 1 năm, 1 máy, không giới hạn đầu công việc.

Khóa học đã cập nhật Nghị đinh 32 và Dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 32.

Giáo trình này tuy cũ nhưng kiến thức vẫn rất hay và bổ ích nhé.

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: