Select Page

Tài liệu về Đo bóc khối lượng và lập Dự toán trên Phần mềm Dự toán GXD 10

Tài liệu về Đo bóc khối lượng và lập Dự toán trên Phần mềm Dự toán GXD 10

Hiện nay, Công ty đã hoàn tất các video cũng như Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán GXD 10 theo Nghị định 32 và Thông tư Dự thảo hướng dẫn Nghị định 32.

Công ty Giá Xây Dựng cùng các kỹ sư nghiên cứu phần mềm mong rằng các anh chị có thể dùng những công cụ tốt phục vụ hiệu quả cho công việc của mình.

Đăng ký sử dụng phần mềm và tham gia lớp học tại Công ty Giá Xây Dựng.

Mời liên hệ: Ms Thanh Liệu 0964 813 416

HDSD Du toan GXD10 30-10

 

About The Author

>