Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán GXD 10 theo Nghị định 32

Khóa học Đo bóc khối lượng và lập dự toán giáo trình đã cập nhật Nghị định số 32/2015/NĐ-CP và Thông tư số 06/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Bạn nào có nhu cầu tham gia các Hội thảo, nghe các chuyên gia chia sẻ về Thông tư, Nghị định mới mời liên hệ trực tiếp:

Công ty Cổ phần Giá xây dựng, số 124A, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Hotline: Ms Thu An 0985 099 938 để được tư vấn.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Dự toán GXD phiên bản Dự toán GXD 10.7 ngày 23/10/2017. Với nhiều nội dung mới về dự toán, về tư duy BIM…

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: