Tài liệu Hồ sơ hoàn công – Hồ sơ nghiệm thu

Làm Hồ sơ hoàn công, Hồ sơ Chất lượng, biên bản nghiệm thu (Vật liệu, Công việc, Giai đoạn), nghiệm thu Khối lượng khác nhau thế nào giữa Merge Mail Word+Excel và phần mềm QLCL GXD?

♫ Hãy tải file này: https://goo.gl/mSuce2 bạn hãy trang bị Công cụ mới giúp làm hồ sơ hoàn thành công trình của bạn Tốt hơn. Dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè, người thân và hưởng thụ cuộc sống.

♫ Tặng bạn tài liệu này: https://goo.gl/CqRIzu quý lắm ấy cho các bạn đi công trường. Không nên bỏ qua. Hảy tải xuống, in và cày nát nó ra. Nhặt được vài từ cũng tốt rồi.

♫ Làm ở hiện trường – Nếu chưa ai dạy bạn làm hồ sơ nghiệm thu. Hãy xem video ở đây bạn nhé; http://youtube.com/hosochatluong

Các bạn dành thời gian xem nhé. Đặc biệt là Kỹ sư trẻ mới ra Công trường cần định hướng tốt, để phát triển, nhanh chóng làm được việc hơn.

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: