Select Page

Tài liệu bóc tách phần Điện

Tài liệu bóc tách phần Điện

Tài liệu bóc tách phần Điện

Gửi bạn đọc tài liệu bóc tách và file bản vẽ phần Điện trong nhà.

Kích vào đây để tải file

Lịch khai giảng các khóa học tại Công ty Giá Xây Dựng tháng 6:

STT

KHÓA ĐÀO TẠO NGÀY KHAI GIẢNG KINH PHÍ
1

ĐỌC BẢN VẼ VÀ

BÓC KHÔI LƯỢNG

  29/05/2017

26/06/2017

Học 10 buổi

1.400.000 đ/học viên

(tài liệu học tập, ăn nhẹ giữa giờ)

2 ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG

VÀ LẬP DỰ TOÁN GXD

Mở lớp

 thứ 2 hàng tuần

Học 10 buổi

1.400.000 đ/học viên

(tài liệu học tập, chứng nhận, phần mềm Dự toán GXD, ăn nhẹ giữa giờ…)

3

ĐO BÓC KHỐI LƯỢNG

VÀ LẬP DỰ TOÁN GXD

Học ban ngày cuối tuần

27/ 05/ 2017

24/06/2017

           Học 10 buổi

1.400.000 đ/học viên

(tài liệu học tập, chứng nhận, phần mềm Dự toán GXD, ăn nhẹ giữa giờ…)

4 LẬP HỒ SƠ THẦU GXD
(dự toán dự thầu, lập giá thầu)
  08/06/2017

1.000.000 đ/học viên

(tài liệu học tập, phần mềm Đấu thầu GXD, điểm tâm giữa giờ…)

5

KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ

  08/06/2017

1.300.000 đ/học viên

(tài liệu học tập, chứng nhận, ăn nhẹ giữa giờ…)

6

ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

  08/06/2017

800.000 đ/học viên

(tài liệu học tập, chứng chỉ, ăn nhẹ giữa giờ…)

7

QUẢN LÝ DỰ ÁN

  08/06/2017

1.100.000 đ/học viên

(tài liệu học tập, chứng nhận, ăn nhẹ giữa giờ…)

8

TƯ VẤN GIÁM SÁT

  12/06/2017

1.500.000 đ/học viên

(cả 4 chuyên ngành, tài liệu học tập, chứng nhận, ăn nhẹ giữa giờ…)

9

CHỈ HUY TRƯỞNG

CÔNG TRƯỜNG

  12/06/2017

800.000 đ/học viên

(tài liệu học tập, chứng nhận, ăn nhẹ giữa giờ…)

10

THANH QUYẾT TOÁN GXD

(thanh toán khối lượng hoàn thành, quyết toán hợp đồng)

 

23/05/2017

15/06/2017

     Học 5 buổi

1.000.000 đ/học viên

(tài liệu học tập, phần mềm Quyết toán GXD, ăn nhẹ giữa giờ…)

11

QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG GXD

 20/06/2017

800.000 đ/học viên

(tài liệu học tập, phần mềm QLCL GXD, ăn nhẹ giữa giờ….)

12 DỰ TOÁN CƠ ĐIỆN(M&E)   30/05/2017

28/06/2017

 

2.000.000 đ/học viên

(tài liệu học tập, phần mềm Dự Toán GXD, ăn nhẹ giữa giờ….)

Đăng ký tham gia khóa học.

Mời liên hệ: Ms Thu An 0985 099 938 

Email: daotao@gxd.vn

Địa chỉ: Số 124A Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội

About The Author

>