Select Page

So sánh điểm mới Thông tư 04/2010 và Thông tư 06/2016/TT-BXD

 Tổng hợp so sánh một số điểm khác giữa Thông Tư 04/2010/TT-BXD và Thông Tư 06/2016/TT-BXD

  • Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng được xây dựng căn cứ vào Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
  • Thông tư này hướng dẫn một số nội dung lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng ngoài: TMĐT, DTXD, Định mức xây dựng, Giá xây dựng thì thông tư này hướng dẫn thêm phần chỉ số giá xây dựng (Thay thế Thông tư số 02/2011/TT-BXD) và giá ca máy và thiết bị thi công (thay thế Thông tư số 06/2010/TT-BXD).

Kích vào đây để tải file so sánh

Đăng ký tham gia lớp Đo bóc khối lượng và lập dự toán để cập nhật Thông tin về Thông tư, Nghị định mới.

Liên hệ: Ms Thanh Liệu 0964 813 416

Email: Tranlieu@gxd.vn

Kích vào đây để đăng ký tham gia lớp học

 

10386893_958202314243746_2137986228341235556_o2

About The Author

>