Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 10 comments
Nguyễn Thanh Quảng - 27/02/2016

Tìm mãi mới được , nhờ giúp so sánh này

Reply
Nguyễn Thanh Quảng - 27/02/2016

sao không tải được file so sánh các điểm mới của NĐ 59 với 112

Reply
Nguyen Phuong Dong - 01/01/2017

sao không tải được file so sánh các điểm mới của NĐ 59 với 112

Reply
Duong hai - 26/08/2017

Chị ơi, cho em xin cái so sánh nghị định 59 vs ND 12 với

Reply
Dương Thanh Mai - 24/10/2017

Bạn click vào link tải bình thường thôi ạ. Hoặc nhắn lại mail mình gửi file qua mail nhé.

Reply
Huỳnh Thi Thơ - 31/10/2017

bạn có thể gửi cho mình nội dung những điểm mới của Nghị định 59/2015 không

Reply

Leave a Reply: