Select Page

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

1. Các bạn tải file Quyết định số 1134/QĐ-BXD đính kèm kèm bài này.

2. Các bạn kích vào đây để tải Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng

3. Hoặc tải Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên diễn đàn giaxaydung.vn

Các nhân viên GXD JSC sẽ cập nhật dữ liệu để lập dự toán trong phần mềm Dự toán GXD10, dự là xác định các đơn giá địa phương sẽ được thay đổi cập nhật hết. Toàn bộ dữ liệu sẽ phải thay đổi hết theo mã máy mới. Lại cần nghiên cứu, chia sẻ cách tính toán.

Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

About The Author

>