Quy trình lập Biên bản nghiệm thu chất lượng – Lập Biên bản nghiệm thu công việc

Đăng ký tham gia lớp Quản lý chất lượng công trình tại Công ty CP Giá xây dựng.

Liên hệ: Ms Thanh Liệu 0964 813 416

Email: Tranlieugxd@gmail.com

Địa chỉ: Số 2A, ngõ 55 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

Lop hoc GXD 300x1992

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: