Select Page

Khái niệm về công trình xây dựng, công trình chính, công trình theo tuyến

Khái niệm về công trình xây dựng, công trình chính, công trình theo tuyến

Bài học thống nhất kiến thức, chuẩn bị kiến thức trước cho các học viên xem trước khi tham gia khóa học tại Công ty CP Giá Xây Dựng.

Để đăng ký tham gia khóa học Đo bóc khối lượng và lập Dự toán tại Công ty Giá Xây Dựng.

Mời liên hệ Ms Thanh Liệu 0964 813 416

Địa chỉ: Số 2A/55 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ mua phần mềm

Ms Thanh Liệu: 0964 813 416

Đăng ký học

Ms Thanh Liệu: 0964 813 416

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 1900 0147