Hướng dẫn lập Dự toán chi phí tư vấn manmonth

Ví dụ hướng dẫn lập Dự toán chi phí tư vấn manmonth – sử dụng phần mềm Dự toán GXD

Kích vào đây để tải về

Đăng ký tham gia lớp Dự toán mời liên hệ Ms Thanh Liệu 0964 813 416

Địa chỉ: Công ty CP Giá Xây Dựng, số 124 Nguyễn Ngọc Nại, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: