Select Page

Hướng dẫn đồ án kinh tế xây dựng – P1: Xác định giá gói thầu

Hướng dẫn đồ án kinh tế xây dựng – P1: Xác định giá gói thầu

Video hướng dẫn làm đồ án Kinh tế xây dựng sử dụng phần mềm Dự toán GXD do một sinh viên khoa kinh tế xây dựng xuất sắc thực hiện
Các bạn sinh viên nhất định phải xem video này trước mùa bão lũ
Phần 1 – Xác định giá gói thầu làm căn cứ xét thầu.

Watch Logan (2017) Full Movie Online Streaming Online and Download

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ mua phần mềm

Ms Thanh Liệu: 0964 813 416

Đăng ký học

Ms Thanh Liệu: 0964 813 416

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 1900 0147