Học vẽ AutoCAD – đọc bản vẽ, bóc khối lượng cho người mới bắt đầu – Bài 1

Bài giảng giới thiệu một phương pháp tiếp cận mới:
– Tập vẽ AutoCad đồng thời học luôn kiến thức đọc bản vẽ, bóc khối lượng. Kết nối từ khâu thiết kế đến khâu khối lượng, dự toán.
– Tìm hiểu về bản vẽ và kết cấu móng băng.

 

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: