Hồ sơ dự toán 7 công trình thủy lợi ở Hà Giang

Em đang làm chuyên về dân dụng, nhưng hiện tại em chuyển sang lĩnh vực Thủy Lợi. Anh chị nào có mẫu công trình Thủy Lợi cho em xin mẫu.

Bạn tải mẫu file công tình Thủy Lợi ở dưới về tham khảo học tập nhé.

Tập tin đính kèm Tập tin đính kèm

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: