Select Page

Category: Nghề xây dựng

Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư về đào tạo và sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch đầu tư về đào tạo, bồi dưỡng và sát hạch cấp chứng chỉ đấu thầu. Về Đào tạo và cấp chứng chỉ hành nghề Đấu thầu thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT và có 2 mốc chú ý: +...

Read More
Loading

Hỗ trợ mua phần mềm

Ms Thanh Liệu: 0964 813 416

Đăng ký học

Ms Thanh Liệu: 0964 813 416

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 1900 0147