Các mẫu dự toán phần điện, điện nhẹ, chống sét

Các mẫu dự toán phần điện, điện nhẹ, chống sét

Gửi các bạn file dự toán phần điện, điện nhẹ, chống sét các công trình xây dựng …để tham khảo.

Dự toán GXD xin chúc các bạn thành công trong cuộc sống, sự nghiệp.

CHUNG CU CONG NHAN 5 TANG – TAN DUC-30-06-2009

 

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: