Select Page

Bảng Phụ lục phân cấp công trình theo Thông tư 03/2016/TT-BXD

Bảng Phụ lục phân cấp công trình theo Thông tư 03/2016/TT-BXD

Chia sẻ anh/chị/em đồng nghiệp Phụ lục phân cấp công trình theo Thông tư 03/2016/TT-BXD dạng excel.

13139039_1309490342399364_9042271447727245358_n 13161815_1309491479065917_7551245692586710356_o 13119771_1309489932399405_7726850795198074224_o

Bang Phan loai – Phan cap cong trinh

About The Author

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Hỗ trợ mua phần mềm

Ms Thanh Liệu: 0964 813 416

Đăng ký học

Ms Thanh Liệu: 0964 813 416

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 1900 0147