Select Page

Bài giảng thanh quyết toán xây dựng giá xây dựng phần 04

Bài giảng thanh quyết toán xây dựng giá xây dựng phần 04

Mỗi ngày 1 video sẽ nâng cao trình độ chuyên môn của bạn.

Để tham gia khóa học trực tiếp lớp Thanh toán khối lượng công trình và quyết toán A-B hãy liên hệ với Thanh Liệu 0902 195 875

Địa chỉ: Công ty CP Giá xây dựng, số 2A/55 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

About The Author

Thái Anh Nguyễn

Kỹ sư Công ty CP Giá Xây Dựng

KHÓA HỌC ƯỚC MƠ

Hỗ trợ mua phần mềm

Ms Thu An: 0985 099 938

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 1900 0147

Follow Us

>