Select Page

Bài giảng thanh quyết toán xây dựng giá xây dựng phần 04

Bài giảng thanh quyết toán xây dựng giá xây dựng phần 04

Mỗi ngày 1 video sẽ nâng cao trình độ chuyên môn của bạn.

Để tham gia khóa học trực tiếp lớp Thanh toán khối lượng công trình và quyết toán A-B hãy liên hệ với Thanh Liệu 0902 195 875

Địa chỉ: Công ty CP Giá xây dựng, số 2A/55 Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

About The Author

>