Select Page

AutoCAD & Dự toán GXD – vẽ thiết kế, đọc bản vẽ, bóc khối lượng cho người mới bắt đầu – Bài 4

AutoCAD & Dự toán GXD – vẽ thiết kế, đọc bản vẽ, bóc khối lượng cho người mới bắt đầu – Bài 4

Bài giảng này sẽ hướng dẫn bạn vẽ mặt cắt móng băng (bài tiếp):
– Đặt thước vẽ trong AutoCad
– Tìm hiểu về ký hiệu vật liệu bê tông lót.

About The Author

>