Select Page

AutoCAD & Dự toán GXD – vẽ thiết kế, đọc bản vẽ, bóc khối lượng cho người mới bắt đầu – Bài 2

AutoCAD & Dự toán GXD – vẽ thiết kế, đọc bản vẽ, bóc khối lượng cho người mới bắt đầu – Bài 2

Bài giảng này sẽ hướng dẫn bạn các vấn đề:
– Vẽ mặt cắt móng băng
– Lệnh Move di chuyển

Một ngày một vấn đề sẽ nâng level của bạn lên 1 tầm mới.

Để được tham gia lớp học trực tiếp tại Công ty Giá xây dựng, bạn liên hệ trực tiếp với Ms. Thanh Liệu: 0902 195 875 để được tư vấn.

 

About The Author

>