Select Page

Tác giả: Dương Thanh Mai

Làm sao để đo bóc khối lượng, lập dự toán không bị sót đầu việc?

Làm sao để đo bóc khối lượng, lập dự toán không bị sót hạng mục đầu việc. Các tiền bối đi trước cho e xin chút kinh nghiệm với ạ? Trả lời: Thầy Nguyễn Thế Anh, admin giaxaydung.vn chia sẻ với các bạn 10 mục như sau: 1. Hiểu trình tự thi công, kỹ thuật thi công, đặc biệt là biện pháp thi công, thành thạo đọc bản vẽ Ngoài đi thi công, thì quan sát có tích lũy các công trình bạn gặp phải, vào diễn đàn giaxaydung.vn tìm mục Biện pháp thi công, tải các file biện...

Read More

Hướng dẫn Quản lý hồ sơ chất lượng công trình

Hướng dẫn Quản lý hồ sơ chất lượng công trình Tặng phần mềm Quản lý chất lượng GXD Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị Công ty Giá Xây Dựng kính mời Quý công ty, doanh nghiệp cử cán bộ tới tham dự khóa học nghiệp vụ Quản lý chất lượng GXD 1.  Mục tiêu đào tạo Thành thạo nghiệp vụ lập hồ Quản lý chất lượng công trình Xử lý các tình huống trong hồ sơ quản lý chất lượng Nâng cao năng lực, khẳng định uy tín nghề nghiệp, vị trí… 2.  Đối tượng tham gia Nhà thầu, Đơn...

Read More

Hướng dẫn đo bóc khối lượng lập dự toán

Hướng dẫn đo bóc khối lượng lập dự toán Kính gửi: Thủ trưởng đơn vị Công ty Giá Xây dựng kính mời Quý công ty, doanh nghiệp cử cán bộ tới tham dự khóa học Đo bóc khối lượng và lập dự toán GXD. 1.  Mục tiêu đào tạo –         Nắm vững cơ bản đọc bản vẽ, đo bóc khối lượng công trình. –         Thành thạo nghiệp vụ lập hồ sơ dự toán chi phí xây dựng, dự toán xây dựng công trình. –          Kết thúc khoá học học viên có thể làm được dự toán các loại hình công trình: xây dựng dân dụng; giao thông; công nghiệp; thủy lợi; điện nước… 2.  Nội dung khóa học STT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Buổi 1+2 Giới thiệu hệ thống văn bản...

Read More

Lớp Đọc bản vẽ và bóc khối lượng

Lớp Đọc bản vẽ và bóc khối lượng GIỚI THIỆU LỚP HỌC ĐỌC BẢN VẼ VÀ BÓC TÁCH KHỐI LƯỢNG CHUYÊN SÂU TẠI GIÁ XÂY DỰNG Đọc bản vẽ và bóc tách khối lượng cho các loại hình công trình Dân dụng – Công nghiệp – Giao thông – Thủy lợi. Nội dung khóa học: Lớp học được tổ chức trong thời lượng 9 buổi, học vào  lúc 18h – 21h với lịch học cụ thể như sau: Buổi 1: – Các khái niệm cơ bản, hướng dẫn đọc bản vẽ. – Đo bóc phần ngầm công trình dân...

Read More
>