9 video nổi bật của phần mềm QLCL GXD 5.0

9 video về 10 tính năng mới nổi bật của phần mềm QLCL GXD 5.0 Yêu nghề thì sẽ thấy quá quý ấy. Xem ngay và luôn đi anh/em.
Share mạnh cổ vũ các kỹ sư GXD làm 10 video nữa với bạn nhé.

Liên hệ đặt mua phần mềm QLCL:

Ms Thanh Liệu 0964 813 416

Email: Tranlieu@gxd.vn

11907761_958202324243745_8078667004951782080_o

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: