Hướng dẫn lập tiến độ thi công sử dụng phần mềm Đấu thầu GXD 2016

Một bí mật chưa được tiết lộ.
Đấu thầu GXD không chỉ hỗ trợ lập Bảng tổng hợp giá dự thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT. Anh em muốn bụp nhanh bảng tiến độ thi công có thể triển ngay ở đây.
Mối liên hệ công việc kiểu FS – SS – SF – FF không chỉ có trên MS Project Biểu tượng cảm xúc smile
http://gxd.vn/

Mời anh chị đăng ký tham gia lớp học Lập hồ sơ Dự thầu để được nghe chuyên gia trao đổi.

Liên hệ Ms Thanh Liệu 0964 813 416

Email: Tranlieugxd@gmail.com

Một bí mật chưa được tiết lộ. 
Đấu thầu GXD không chỉ hỗ trợ lập Bảng tổng hợp giá dự thầu theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT. Anh em muốn bụp nhanh bảng tiến độ thi công có thể triển ngay ở đây. Phát triển tính năng này từ năm ngoái mà nợ suốt tới nay mới làm video “show hàng” gửi tới các đồng nghiệp. 
Mối liên hệ công việc kiểu FS – SS – SF – FF không chỉ có trên MS Project Biểu tượng cảm xúc smile
http://gxd.vn/

Thái Anh Nguyễn
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: